Veelgestelde vragen

Kan ik materiaal uit de containers van De Kringwinkel kopen?
Neen. Dit mag niet, omwille van veiligheids- en logistieke redenen. Deze vraag krijgen we geregeld - we kunnen onmogelijk op al deze vragen ingaan zonder dat de dagelijkse werking verstoord wordt.

 

 

Wat gebeurt er met de opbrengsten van De Kringwinkel, en De Kringmaker?
De Kringwinkel Antwerpen vzw is een sociale werkplaats: dit is een tewerkstellingsvorm waar een kwaliteitsvolle tewerkstelling aangeboden wordt aan medewerkers die 5 jaar inactief geweest zijn.
We zijn een VZW: een vereniging zonder winstoogmerk. Dit houdt in dat de opbrengsten uit onze kringloopactiviteiten jaarlijks opnieuw in onze werking geïnvesteerd wordt. Zo kunnen we er elk jaar voor zorgen dat onze werking verbeterd wordt, en dat we de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren.
Door onze werking jaarlijks te versterken, kunnen we onze dienstverlening naar onze ophaalklanten en winkelklanten ook verder blijven verbeteren.
Onze inkomsten bestaan voor ca 50 % uit subsidies: zo zorgt de Vlaamse overheid er voor dat de sector van de sociale werkplaatsen subsidies krijgt voor de lonen van de medewerkers. Verder rapporteert de kringloopsector ook aan OVAM, en zorgt OVAM voor een subsidiëring voor de kringloopcentra in Vlaanderen.
De andere 50 % inkomsten moeten we zelf elk jaar zien te realiseren met de werking van ons kringloopcentrum.

Hebt u een vraag, of wil u ons graag contacteren met een suggestie?
mail naar info@dekringmaker.be